BMI Támogatás

BMI Unterstützung  –  BMI támogatás

A németországi Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiírt pályázaton Alapítványunk 1500 Euro támogatást nyert , melyből 3 db Harmonikát tudtunk vásárolni Harmonika Együttesünknek.

A Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány köszönetét fejezi ki a támogatóknak.

Unsere Stiftung zur Unterstützung des Musikunterrichtes in Bohl und Umgebung hat durch der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat 1500 Euro Förderung für Kauf von 3 Akkordeons bekommen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Adójuk 1%-a

A Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány, arra kéri Bóly lakosságát, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával és adományaikkal támogassák alapítványunk munkáját.

A befolyt összeget hangszerkarbantartásra, új hangszerek vásárlására, illetve, diákjaink különböző országos versenyeken való részvételére, továbbfejlődésükre, valamint, külföldi koncertfellépéseik lehetőségeinek céljaira használnánk fel.

Köszönet az eddigi támogatásért is.

Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma.

Számlaszám:50100019-12003440

Adószám: 18317789-1-02

Pályázati Támogatás

Névtelen82

BESZÁMOLÓ

A Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány 2017. évi működéséről

 

A Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány fő céljául tűzte ki a bólyi iskolában folyó zeneoktatás tárgyi feltételeinek a javítását és a zeneiskola növendékeinek a támogatását. Az alapítvány egész éves munkája Bóly város kulturális életében is fontos szerepet tölt be.

A januári alapítványi hangversenyünkön iskolánk legtehetségesebb növendékei léptek fel. A tehetséggondozás címszó alatt több tanuló utazását és szereplését támogattuk. Tanulóink eljutottak Kaposvárra, Vásárosdombóra, Szigetvárra, ahol különböző megmérettetéseken vettek részt, s kiváló eredményeikkel öregbítették iskolánk hírnevét.

Nyári táboraink nagyon sikeresek. Kiemelkedő mind tartalmában és mind a résztvevők számában az Országos Fuvolástábor, melynek költségvetéséhez és szervezéséhez is hozzájárultunk.

Alapítványunk pályázati pénzek segítségével fuvolás és harmonikás növendékek németországi utazását segítette elő és szervezte meg. Nagy sikerű volt a szintén pályázati pénzből megrendezett német nemzetiségi zenekarok találkozója, melyen öt település együttesei vettek részt.

Alapítványunk működése nem nélkülözheti a körültekintő könyvelői és könyvvizsgálói munkát.

A vidéki és külföldi utak költségeinek kifizetésével a zeneiskolai tanárok munkáját támogatjuk. Rendezvényeink állandó színtere az Erzsébet Vigadó, s a színvonalas programok lebonyolítás érdekében bérleti díjat is fizetünk.

 

Fotók az alapítvány 2017. évi működéséről:

123456789101112Névtelen82

Pályázati Támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma

Névtelen8A Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány nagy hangsúlyt fektet a német nemzetiségi zenei kultúra őrzésére ápolására. Tekintettel arra, hogy a Bólyi Általános Iskolában német nemzetiségi és kéttannyelvű oktatás folyik, így nagyon jól illeszkedik a német nemzetiségi zenei kultúra megismerése a tanmenethez. Ehhez nyújt alapítványunk hathatós segítséget.

A támogatási összegből az adminisztrációs költségeinket, valamint versenyekre, fellépésekre való eljutás útiköltségét tudtuk fizetni.

A közalapítvány nagyrészt támogatásokból, szponzorok felajánlásaiból, valamint tagdíjakból gazdálkodik. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk támogatni a zeneiskolában tanuló gyerekek versenyekre, zenei rendezvényekre való eljutását,

Aktívan részt vállalunk a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásban, 2016-ban alapítványi támogatással, zeneiskolás gyerekeink Németországban egy német zenei táborban vehettek részt, melyen a zenei képzésen túl, a német nyelvet is elmélyíthették, gyakorolhatták.

Az év során még számost nemzetiségi programot támogattunk, ahol zenészeink, kórusaink léptek fel. A sok plusz programra való felkészítésért tanárainkat is külön díjazásban részesítettük.

Névtelen

Névtelen2

Névtelen3

Névtelen4

Névtelen5

Névtelen6

Névtelen7

Névtelen8

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége

Képtalálat a következőre: „német önkormányzat kép”

A Bóly és Térsége zeneoktatásáért Közalapítvány ezúton köszöni meg a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége által adott támogatást, melynek segítségével alapítványunk egy jó minőségű harmonikát tudott vásárolni. A harmonika vásárlásával színvonalasabb előadásokat tud adni iskolánk harmonika együttese, s  ez a színvonal sváb és német népdalok megszólaltatásakor is megnyilvánul.

Alapítvány számlaszáma

Tisztelt Támogatóink!

Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunk munkáját. Felajánlásaikat az alábbi számlaszámra utalják:

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet: 50100019-12003440

 

 

Alapítványunkról

A „Bóly és Térsége Zeneoktatásáért” Közalapítvány

 

2000. február 22-én megalakult a „Bóly és Térsége Zeneoktatásáért” Közalapítvány. Az első ülés napirendi pontjai a következők voltak:

  • Az alapítvány létrehozásának céljai,
  • elfogadó nyilatkozatok, aláírás,
  • tisztségviselők személyének jelölése.

Hárs József Bóly polgármestere kezdeményezte az alapítvány létrejöttét, mellyel Bóly város képviselőtestülete is egyetértett,[1] s melynek elsődleges célja a zeneiskola tehetséges növendékeinek a támogatása, nevelése és oktatása.[2]

Az alapítványt a Baranya Megyei Bíróság 2000. július 18-án közhasznúvá nyilvánította. A bíróság megállapította, hogy az alapító okirat megfelel a Ptk.74/B.§ és a 74/G.§a-ban meghatározott követelményeknek.[3]Az alapítvány alapító okirata a következő célokat fogalmazta meg:

  • a zeneiskola tárgyi eszközeinek bővítése
  • versenyek, hangversenyek zeneiskolai rendezvények támogatása
  • a fúvószenekar és az iskola kamaraegyütteseinek támogatása
  • a zeneiskola tehetséges növendékeinek támogatása[4]

Az alapítvány munkája és főleg anyagi tartalékai rendkívül fontosak a mai szűkös finanszírozási keretek között. Hangszerek vásárlása, a hangszerek javítása és zongorahangolás, útiköltség elszámolás, versenyek nevezési díjai. Csak néhány támogatási tételt említettem, amivel az alapítvány segíti a zeneiskola működését. Baranya megyében szinte minden művészeti iskolának van alapítványa. Mivel a KLIK csak az országos versenyek költségeit köteles fizetni, ahhoz, hogy a zeneiskola diákjai eljuthassanak, megyei illetve területi versenyekre támogatásra van szüksége.

Ilyen támogatási források a pályázatok, melyek működési költségre, hangszervásárlásra, rendezvények lebonyolítására illetve utazási költségekre irányulhatnak. A hazai művészetoktatás legfontosabb lehetőségei a nemzetiségi önkormányzatok (Német kisebbségi önkormányzat, Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány – hangszerparkunk jelentős részének anyagi fedezetét innen kaptuk -) a LEADER, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), és a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiírt pályázatok.