Bemutatkozás

Alapítványunkról

2013-06-03 admin_alapitvany Egyéb

A „Bóly és Térsége Zeneoktatásáért” Közalapítvány

 

2000. február 22-én megalakult a „Bóly és Térsége Zeneoktatásáért” Közalapítvány. Az első ülés napirendi pontjai a következők voltak:

  • Az alapítvány létrehozásának céljai,
  • elfogadó nyilatkozatok, aláírás,
  • tisztségviselők személyének jelölése.

Hárs József Bóly polgármestere kezdeményezte az alapítvány létrejöttét, mellyel Bóly város képviselőtestülete is egyetértett,[1] s melynek elsődleges célja a zeneiskola tehetséges növendékeinek a támogatása, nevelése és oktatása.[2]

Az alapítványt a Baranya Megyei Bíróság 2000. július 18-án közhasznúvá nyilvánította. A bíróság megállapította, hogy az alapító okirat megfelel a Ptk.74/B.§ és a 74/G.§a-ban meghatározott követelményeknek.[3]Az alapítvány alapító okirata a következő célokat fogalmazta meg:

  • a zeneiskola tárgyi eszközeinek bővítése
  • versenyek, hangversenyek zeneiskolai rendezvények támogatása
  • a fúvószenekar és az iskola kamaraegyütteseinek támogatása
  • a zeneiskola tehetséges növendékeinek támogatása[4]

Az alapítvány munkája és főleg anyagi tartalékai rendkívül fontosak a mai szűkös finanszírozási keretek között. Hangszerek vásárlása, a hangszerek javítása és zongorahangolás, útiköltség elszámolás, versenyek nevezési díjai. Csak néhány támogatási tételt említettem, amivel az alapítvány segíti a zeneiskola működését. Baranya megyében szinte minden művészeti iskolának van alapítványa. Mivel a KLIK csak az országos versenyek költségeit köteles fizetni, ahhoz, hogy a zeneiskola diákjai eljuthassanak, megyei illetve területi versenyekre támogatásra van szüksége.

Ilyen támogatási források a pályázatok, melyek működési költségre, hangszervásárlásra, rendezvények lebonyolítására illetve utazási költségekre irányulhatnak. A hazai művészetoktatás legfontosabb lehetőségei a nemzetiségi önkormányzatok (Német kisebbségi önkormányzat, Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány – hangszerparkunk jelentős részének anyagi fedezetét innen kaptuk -) a LEADER, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), és a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiírt pályázatok.