Pályázati Támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma

Névtelen8A Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány nagy hangsúlyt fektet a német nemzetiségi zenei kultúra őrzésére ápolására. Tekintettel arra, hogy a Bólyi Általános Iskolában német nemzetiségi és kéttannyelvű oktatás folyik, így nagyon jól illeszkedik a német nemzetiségi zenei kultúra megismerése a tanmenethez. Ehhez nyújt alapítványunk hathatós segítséget.

A támogatási összegből az adminisztrációs költségeinket, valamint versenyekre, fellépésekre való eljutás útiköltségét tudtuk fizetni.

A közalapítvány nagyrészt támogatásokból, szponzorok felajánlásaiból, valamint tagdíjakból gazdálkodik. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk támogatni a zeneiskolában tanuló gyerekek versenyekre, zenei rendezvényekre való eljutását,

Aktívan részt vállalunk a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásban, 2016-ban alapítványi támogatással, zeneiskolás gyerekeink Németországban egy német zenei táborban vehettek részt, melyen a zenei képzésen túl, a német nyelvet is elmélyíthették, gyakorolhatták.

Az év során még számost nemzetiségi programot támogattunk, ahol zenészeink, kórusaink léptek fel. A sok plusz programra való felkészítésért tanárainkat is külön díjazásban részesítettük.

Névtelen

Névtelen2

Névtelen3

Névtelen4

Névtelen5

Névtelen6

Névtelen7

Névtelen8

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége

Képtalálat a következőre: „német önkormányzat kép”

A Bóly és Térsége zeneoktatásáért Közalapítvány ezúton köszöni meg a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége által adott támogatást, melynek segítségével alapítványunk egy jó minőségű harmonikát tudott vásárolni. A harmonika vásárlásával színvonalasabb előadásokat tud adni iskolánk harmonika együttese, s  ez a színvonal sváb és német népdalok megszólaltatásakor is megnyilvánul.

Alapítvány számlaszáma

Tisztelt Támogatóink!

Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunk munkáját. Felajánlásaikat az alábbi számlaszámra utalják:

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet: 50100019-12003440

 

 

Alapítványunkról

A „Bóly és Térsége Zeneoktatásáért” Közalapítvány

 

2000. február 22-én megalakult a „Bóly és Térsége Zeneoktatásáért” Közalapítvány. Az első ülés napirendi pontjai a következők voltak:

  • Az alapítvány létrehozásának céljai,
  • elfogadó nyilatkozatok, aláírás,
  • tisztségviselők személyének jelölése.

Hárs József Bóly polgármestere kezdeményezte az alapítvány létrejöttét, mellyel Bóly város képviselőtestülete is egyetértett,[1] s melynek elsődleges célja a zeneiskola tehetséges növendékeinek a támogatása, nevelése és oktatása.[2]

Az alapítványt a Baranya Megyei Bíróság 2000. július 18-án közhasznúvá nyilvánította. A bíróság megállapította, hogy az alapító okirat megfelel a Ptk.74/B.§ és a 74/G.§a-ban meghatározott követelményeknek.[3]Az alapítvány alapító okirata a következő célokat fogalmazta meg:

  • a zeneiskola tárgyi eszközeinek bővítése
  • versenyek, hangversenyek zeneiskolai rendezvények támogatása
  • a fúvószenekar és az iskola kamaraegyütteseinek támogatása
  • a zeneiskola tehetséges növendékeinek támogatása[4]

Az alapítvány munkája és főleg anyagi tartalékai rendkívül fontosak a mai szűkös finanszírozási keretek között. Hangszerek vásárlása, a hangszerek javítása és zongorahangolás, útiköltség elszámolás, versenyek nevezési díjai. Csak néhány támogatási tételt említettem, amivel az alapítvány segíti a zeneiskola működését. Baranya megyében szinte minden művészeti iskolának van alapítványa. Mivel a KLIK csak az országos versenyek költségeit köteles fizetni, ahhoz, hogy a zeneiskola diákjai eljuthassanak, megyei illetve területi versenyekre támogatásra van szüksége.

Ilyen támogatási források a pályázatok, melyek működési költségre, hangszervásárlásra, rendezvények lebonyolítására illetve utazási költségekre irányulhatnak. A hazai művészetoktatás legfontosabb lehetőségei a nemzetiségi önkormányzatok (Német kisebbségi önkormányzat, Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány – hangszerparkunk jelentős részének anyagi fedezetét innen kaptuk -) a LEADER, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), és a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiírt pályázatok.